תגיש לי for Dummies

Slideshare uses cookies to boost features and effectiveness, also to present you with appropriate promotion. Should you go on browsing the website, you agree to using cookies on this Web page. See our User Settlement and Privacy Policy.

If you produced this impression, you should Notice that The reality that it has been proposed for deletion isn't going to essentially imply that we do not price your sort contribution. It basically implies that a single individual thinks that there's some distinct difficulty with it, such as a copyright issue.

Many thanks for uploading Image:KD_British_departing.JPG. I recognize the impression webpage presently will not specify who produced the written content, Hence the copyright position is unclear. In case you have not produced this media by yourself then you should argue that We now have the ideal to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging beneath).

I just wanted to say hi, ask the way you had been undertaking, and also to check with what translation you might be engaged on. I hope you might be executing well and congratulations with your barnstar

File:Acco IMG 0191.JPG continues to be marked to be a attainable copyright violation. Wikimedia Commons only accepts cost-free material—that is, illustrations or photos and also other media files that can be utilized by any person, for just about any purpose. Common copyright regulation will not grant these freedoms, and unless pointed out normally, all the things you discover on the net is copyrighted and not permitted below.

When you designed this file, make sure you note that The reality that it has been proposed for deletion would not automatically imply that we don't value your kind contribution. It only implies that just one man or woman thinks that there is some precise dilemma with it, such as a copyright challenge.

You should remember to answer and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator is not going to have an impact on the result of the nomination. Thanks!

Make sure you don't forget to reply to and – if ideal – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator is not going to influence the result of the nomination. Thanks!

שבת שלום. יש במייזמים בעיה מובנת שיוצרת רמה בינונית. רצוי שתיזמי רשימה של כל הערכים שעלו דרך מייזם מתאריך לפי בחירתך.

הצבעות כפולות בבחירת הערכים שיופיעו במקבץ המומלץעריכה

באפשרותך להצביע בעד ערך אחד בלבד בכל קטגוריה (פרט לאישים, שם יש לבחור שני תגיש לי ערכים, אחד לגבר ואחד לאישה). הצבעת יותר מפעם אחת בחלק מהקטגוריות.

הי מיכל, ראיתי שאת מנטרת ערכים. אני ממליצה שתקבלי הרשאות מנטר שנותן לך כלים חזקים יותר לניטור.

Thinking about its The brand new 12 months, I do think you need to try out the 2000's comic for your up coming alternative. Save the Other folks for afterwards, you've acquired to carry out 1 on that, and I would even generate a video clip based upon it

טרם קיבלתי חולצה על השתתפותי בויקיפדיה:מתקפת איכות/קטגוריות.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי for Dummies”

Leave a Reply

Gravatar